Wijziging van een onderneming

Wijzigingen aan uw onderneming of uw vzw? Ons team zorgt voor alle administratieve formaliteiten die noodzakelijk zijn voor deze wijzigingen.

Wenst u de maatschappelijke zetel van uw vennootschap te verplaatsen? Zijn de leden van de raad van bestuur veranderd? Is er een nieuwe beheerder in uw team en vereisen al deze wijzigingen een nieuwe publicatie in het Belgisch Staatsblad? J. Jordens is de oplossing om u te verlossen van al deze vaak langdurige en ingewikkelde formaliteiten.

Een lid van ons team gaat elke dag naar de griffie van de handelsrechtbank van Brussel. De wijzigingen die u vraagt, zullen dus zo snel mogelijk worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor alles waarvoor er naar het ondernemingsloket moet worden gegaan. J. Jordens maakt u het leven gemakkelijk voor al uw dringendste formaliteiten.

De documenten die voor uw vennootschap onontbeerlijk zijn om de wetgeving op alle punten na te leven, zullen u heel snel worden gegeven.

Aarzel niet ons te contacteren als u nog bijkomende inlichtingen wenst.

Top